Wil jij 1 jaar gratis rijden winnen?

Plan je werkplaatsafspraak online en maak automatisch kans!*

Wist je dat je bij Van den Udenhout de reparatie of het onderhoud van je auto snel en makkelijk online kan plannen?

In een paar eenvoudige stappen kies je zelf je gewenste onderhoud, tijd en locatie.

Om nog meer mensen kennis te laten maken met het gemak van het online plannen zijn we deze unieke winactie gestart.

Dus plan snel je afspraak online en maak automatisch kans op 1 jaar gratis autorijden via Private Groeilease*

Onderhoud bij de merkdealer. Lekker transparant! 

√ Pechhulp in heel Europa**

√ Geen verrassingen achteraf, je ontvangt altijd eerst een offerte

√ Zonder afspraak binnenlopen voor klein onderhoud

 Altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van vervangend vervoer

 De hoogste kwaliteit met originele onderdelen

 Behoud van fabrieksgarantie

√ Gratis APK bij onderhoud

 Gekwalificeerde merk-monteurs

 

Is je auto 5 jaar of ouder? Dan maak je gebruik van de 'Economy Service'.

Hiermee krijg je 15% korting op onderhoud, 4 jaar reparatiegarantie en profiteer je van veel extra voordelen.

 

Plan je afspraak online

 Plan je werkplaats afspraak
in 5 eenvoudige stappen:
 

1. Ga naar de werkplaatsplanner of bandenplanner

2. Vul je kenteken en kilometerstand in

3. Selecteer je vestiging

4. Kies de werkzaamheden

5. Plan je onderhoud

* Let op, deze win-actie is geldig van 1 maart 2023 t/m 29 februari 2024. Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden.

 

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN - "WIN 1 JAAR GRATIS RIJDEN VIA PRIVATE GROEILEASE"

 Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autobedrijf van den Udenhout B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, aan de Balkweg 1, (hierna: “Van den Udenhout) organiseert in de periode vanaf 1 maart 2023 t/m 29 februari 2024 een winactie (hierna: “de winactie”). Door deelname aan de winactie aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de website https://udenhout.nl/acties/after-sales/win-1-jaar-gratis-rijden. Van den Udenhout behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de winactie stop te zetten of de winactie en/of deze algemene spelvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de spelvoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Van den Udenhout bekend gemaakt worden via https://udenhout.nl/acties/after-sales/win-1-jaar-gratis-rijden.

 

Deelnemers

Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Uitgesloten van deelname aan de winactie zijn werknemers van Van den Udenhout Groep. Van den Udenhout heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de prijsvraag indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de winactie en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de winactie te bevorderen.

 

Deelname

Iedere persoon die online een werkplaatsafspraak plant, waarbij deze afspraak feitelijk is uitgevoerd door Van den Udenhout, neemt automatisch deel aan deze winactie. Van den Udenhout wijst vervolgens de winnaar van de winactie aan.

 

Prijs

Deelnemers maken kans op één hoofdprijs zijnde 1 jaar gratis autorijden via Private Groeilease! De prijs geldt
op basis van een alsdan tussen de winnende deelnemer en bij Van den Udenhout Groep af te sluiten Private Groeilease overeenkomst op basis van een door Van den Udenhout aan te wijzen voertuig, zulks met een maximale jaarkilometrage van 20.000 km, alsmede een eigen risico € 125,- per schadegeval. Brandstof c.q. bekeuringen zijn exclusief. De hoofdprijs is niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar aan derden. De winnende deelnemer dient alsdan in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Van den Udenhout behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken.

 

Toekenning prijs

De aanwijzing van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door Van den Udenhout. De prijswinnaar zal uiterlijk 1 maart 2024 schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De prijswinnaar dient binnen een week na verzending van de bevestiging, waarin de uitslag wordt bekend gemaakt, te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de prijs. De prijswinnaar dient zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt tevens op social media bekend gemaakt, door acceptatie van de hoofdprijs geeft de prijswinnaar toestemming om de uitslag via social media te delen. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Van den Udenhout aan het beheer van de website en de organisatie van de prijsvraag besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Van den Udenhout openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Van den Udenhout niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Van den Udenhout in het leven roepen. Van den Udenhout is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de prijsvraag. Van den Udenhout is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. De deelnemer vrijwaart Van den Udenhout van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

 

 

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van de prijsvraag worden ingediend bij de marketing afdeling, telefoonnummer: 073 646 4444 c.q. marketing@udenhout.nl. Van den Udenhout zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing. In de gevallen waarin deze algemene spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Van den Udenhout.