Schade leaseauto?

Heeft u schade aan uw leaseauto? Zowel eenzijdige schade als schade waarbij een tegenpartij betrokken is dan dient deze zo snel mogelijk aan ons gemeld te worden.

SCHADE MELDEN

Schade aan uw leaseauto, wat nu?

Wat moet u doen als uw leaseauto schade heeft? Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk voor de schade en op wie kan de schade worden verhaald? En wat zijn de gevolgen voor de opgebouwde schadevrije jaren?
 
Bij schade aan de leaseauto is het verstandig dit zo snel mogelijk aan de leasemaatschappij te laten weten. Bij een eenzijdige schade kan de leaserijder de schade in veel gevallen online melden. Is er een tegenpartij betrokken? Beide partijen moeten dan een Europees Schadeformulier invullen en ondertekenen. Is de schade veroorzaakt door een onbekende of door iemand zonder verzekering, dan is aangifte bij de politie noodzakelijk.

Leasecontract

Bij het leasen van een auto hoort altijd een leasecontract. In dat leasecontract staat wat er in geval van schade precies van toepassing is. In het leasecontract is vaak een verplicht eigen risico bij schade opgenomen. Voor het in rekening brengen van dit eigen risico, is van belang of de schade tijdens of buiten werktijd ontstaan is.

Schade leaseauto heeft effect op schadevrije jaren

Net als bij een 'gewone' auto heeft schade ook bij een leaseauto effect op de schadevrije jaren. Sommige leasemaatschappijen kijken naar de schadevrije jaren die zijn opgebouwd. Deze staan in een centrale database genaamd Roy-Data. Heeft u veel schadevrije jaren, dan krijgt u bij een aantal aanbieders een lagere leaseprijs. Weer andere leasemaatschappijen rekenen aan alle bestuurders dezelfde premie. Sluit u een nieuwe autoverzekering af, dan is het bij sommige verzekeraars mogelijk opgebouwde schadevrije jaren bij het beëindigen van het leasecontract mee te nemen. U heeft dan een leaseverklaring nodig. Die kunt u opvragen bij de leasemaatschappij.

Van den Udenhout Corona update
Meer info >